danh de online

Vải & Dệt may

towel-1838210_800_01

Vinacontrol cung cấp đầy đủ các dịch vụ giám định, đánh giá sự phù hợp, phân tích thành phần, hàm lượng đối với các loại vải nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả và sự tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định của cơ quan quản lý.

Vải là một loại vật liệu linh hoạt bao gồm một mạng lưới các sợi tự nhiên hoặc nhân tạo được dệt, đan, ghép nút, hoặc nắn lại với nhau. Mỗi loại vải sợi đều có tính chất đặc trưng riêng và thường được sử dụng để may các kiểu trang trang phục khác nhau, mặc vào những mùa khác nhau trong năm.  

Chất lượng của vải được quyết định bởi các yếu tố: chất liệu vải, quy trình sản xuất vải, cỡ sợi, mật độ sợi và kiểu dệt. Trong đó, quy trình sản xuất tại các bước dệt, nhuộm và đặc biệt là các hóa chất được sử dụng có quyết định vô cùng lớn đến sự an toàn và sức khỏe của người sử dụng. Dù là nhà sản xuất, người bán lẻ, hay người tiêu dùng thì việc biết được các tính chất cơ lý, thành phần, chất lượng và sự an toàn của vải đều quan trọng.

Tại Vinacontrol, chúng tôi cung cấp các giải pháp tổng thể, giúp bạn đánh giá, kiểm tra được nguyên liệu đầu vào, quy trình sản xuất, và sản phẩm đầu ra phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng và an toàn mới nhất, tạo điều kiện tốt nhất để sản phẩm của bạn thâm nhập vào mọi thị trường trên thế giới.

Vinacontrol là đơn vị thực hiện kiểm tra nhà nước đối với sản phẩm dệt may phù hợp QCVN 01:2017/BCT.

Chi tiết các quyết định chỉ định:

  1. Bộ Công Thương quyết định chỉ định và ủy quyền Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh giám định hàm lượng fomaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may - chi tiết xem tại đây
  2. Bộ Công Thương quyết định chỉ định và ủy quyền Vinacontrol Hải Phòng giám định hàm lượng fomaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may - chi tiết xem tại đây
  3. Bộ Công thương chỉ định Vinacontrol Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh và Vinacontrol Hải Phòng là tổ chức thực hiện giám định/ chứng nhận chất lượng dệt may theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 01:2017/QCVN (chi tiết xem thêm tại website của Bộ Công thương) - Chi tiết xem tại đây
  4. Bộ Công Thương chứng nhận Vinacontrol Hà Nội đã đăng ký hoạt động chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với lĩnh vực dệt may - chi tiết xem tại đây
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn