danh de online

Thông báo tổ chức chương trình thiện nguyện tại Sin Suối Hồ, Phong Thổ, Lai Châu

Công văn số 15.20/CĐ-VNC về việc tổ chức chương trình thiện nguyện tại Sin Suối Hồ, Phong Thổ, Lai Châu.

Chi tiết vui lòng xem tại đây

cv-15.20-c-vnc-thng_bo_t_chc_chng_trnh_t_thin_vinacontrol-sin_sui_h-2020_page_1_800

cv-15.20-c-vnc-thng_bo_t_chc_chng_trnh_t_thin_vinacontrol-sin_sui_h-2020_page_2_800

cv-15.20-c-vnc-thng_bo_t_chc_chng_trnh_t_thin_vinacontrol-sin_sui_h-2020_page_3_800

cv-15.20-c-vnc-thng_bo_t_chc_chng_trnh_t_thin_vinacontrol-sin_sui_h-2020_page_4_800

cv-15.20-c-vnc-thng_bo_t_chc_chng_trnh_t_thin_vinacontrol-sin_sui_h-2020_page_5_800

cv-15.20-c-vnc-thng_bo_t_chc_chng_trnh_t_thin_vinacontrol-sin_sui_h-2020_page_6_800

Trân trọng,


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn