danh de online

Thông báo số 523/TGĐ-NS về công tác nhân sự cán bộ quản lý

Kính gửi các đơn vị trong Tập đoàn,

Thông báo số 523/TGĐ-NS về công tác nhân sự cán bộ quản lý toàn Tập đoàn.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.

Trân trọng,


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn